Korte communicatiebevestiging
ontkenning
niet weten
Nederlands
ja
nee
ik weet (het) niet
Frysk
ja
nee
ik wit (it) net
English
yes
no
I don't know
Deutsch
ja
nein
ich weiß nicht
Latina -
-
nescio
français
oui
non
je ne sais pas
español

no
no (lo) sé
italiano

no
non (lo) so
bedanken
graag gedaan
verontschuldigen verzoeken
Nederlands
bedankt, dank je/u wel
graag gedaan
sorry
alsjeblieft / alstublieft
Frysk
tankewol / tank jo wol
graach dien
sorry
asjebleaft / asjeblyft
English
thanks / thank you
you're welcome / my pleasure
sorry
please
Deutsch
danke (schön)
bitte
Entschuldigung / es tut mir leid
bitte
Latina gratias tibi ago
-
-
-
français
merci
de rien
je suis désolé / pardon
s'il te/vous plaît
español
gracias
de nada
lo siento / perdón(ame) / disculpe/-a
por favor
italiano
grazie
prego
scusa(mi)
per favore


* Zelfgemaakte Sporcle-quiz: korte communicatie in het Fries, Engels, Duits, Frans, Spaans en Italiaans (klik)