Werkwoordsvervoeging in het Frans


Franse werkwoorden, behalve Ítre (=zijn) en avoir (=hebben), worden ingedeeld in drie groepen:

Groep 1: regelmatige werkwoorden met infinitief eindigend op -er
- met uitzondering van aller (=gaan)
- dit is verreweg de grootste groep

Groep 2: regelmatige werkwoorden met infinitief eindigend op -ir en onvoltooid deelwoord op -issant
- exclusief werkwoorden op -oir

* Zelfgemaakte Sporcle-quiz (typ) Franse regelmatige werkwoorden vervoegen

Groep 3: overige (onregelmatige) werkwoorden
- bevat alle werkwoorden met een infinitief eindigend op -re of -oir
- inclusief werkwoorden met een infinitief eindigend op -ir en onvoltooid deelwoord op -ant
- inclusief aller

Sommige regelmatige werkwoorden hebben alsnog kleine afwijkingen voor behoud van gewenste uitspraak.